Jak se bakterióza projevuje?

Prvními symptomy napadení mladých rostlin melounů vodních jsou vodou nasáklé oblasti, které se vytvářejí na spodní straně listů (tzv. prvotní léze). Ty časem nekrotizují a v případě jejich rozšíření na vodivá pletiva, dochází k jejich nekróze. V takovém případě mladá rostlina hyne.
Malé, nepravidelné, vodou nasáklé léze, které se později rozšiřují na tmavé olivově zelené skvrny s nepravidelnými okraji, jsou typické pro plody dýně červené. V tomto průběhu stadia ještě léze nezasahují do dužiny dýně. Později se původní místa infekce mohou stát nekrotickými. Přechod bakterie dovnitř dýně způsobuje hnilobu plodu.
pěstování melounů

Životní cyklus patogenu

Cyklus onemocnění bakteriální skvrnitosti plodů tykvovitých (Acidovorax citrulli) pravděpodobně začíná kontaminovanými semeny. Patogen může během několika let přežívat i na semenech, které byly důkladně vysušené a uskladněné.
Optimálními podmínkami pro rozvoj onemocnění je teplé a vlhké počasí. Bakterie, která pochází již z infikovaného semene, infikuje sazeničku. Pokud se používá povrchové zavlažování, existuje vysoká pravděpodobnost, že stříkající voda přenese bakterie i na sousední rostliny. Takto se může infikovat vysoký počet sazenic.
Zralé plody jsou pokryty voskovou vrstvou, která má ochrannou funkci – chrání plod před vniknutím patogenů. Takové plody mohou být infikovány pouze po fyzickém porušení vrstvy.
Tvorba listových lézí nemá za následek ztrátu listů, avšak představují významný rezervoár patogenu. Bakterie dokáže přežívat kromě semen i na rostlinných zbytcích, planě rostoucích tykvovitých rostlinách, nebo na náhodně vysemeněných a vzrostlých rostlinách.
vodní melouny

Jaké je řešení?

Dosud nebyly zjištěny odrůdy, které by byly odolné vůči tomuto patogenu. V zemích výskytu se používá chemická ochrana, která je založena na měďnatých fungicidech. Samozřejmostí je používání neinfikovaného osiva a sadby, dodržování základních pěstitelských a hygienických zásad.

Úrodu dýní i melounů může znehodnotit bakterióza