Začneme v 7 stoletím tehdy na našem území byl francký kupec Sámo, který poprvé sjednotil slovanské kmeny proti Avarům.

·         Sámův kmenový svaz (Sámova říše)


·         jednalo se spíše o kmenový svaz, který vznik kvůli nutnosti obrany proti Avarům


·         20. léta 7. století-kupec Sámo přichází z Franské říše, začíná je spojovat a sjednocovat, nazývají ho svým králem


·         odrazili Avary


·         631Bitva u Wogastiburku – Slované proti Frankům – Sámo vyhrává

kniha pod lebkou
Po Sámovo smrti se ale rozpadá. Chvíli probíhá válka o moc, z které vychází jako nejvlivnější Mojmírovci.

·         Velká Morava


·         Centrum je Morava


·         832 – sjednocení slovanských kmenů Mojmírem I.


·         Rastislav byl synovec Mojmíra I., přijímá křesťanství, Michal III. posílá věrozvěsty Cyrila a Metoděje (863) – mohl se zeptat franské říše nebo byzantské


·         Cyril a Metoděj jsou patroni Moravy a později celé Evropy, staroslověnština (šířili křesťanství), písmo hlaholice, poté jejich žáci vytvořili cyrilici


·         903zánik Velké Moravy – panovník Mojmír II., nájezdy Maďarů

strany bible
Prvním panovníkem, který přijímá křesťanství je Bořivoj společně s jeho manželkou Ludmilou.

·         odvozují svůj původ od bájného Přemysla Oráče a jeho ženy Libuše

·         v 9. století začíná sjednocování Čech pod nadvládou Přemyslovců

·         BOŘIVOJ 1. kníže


·         oženil se s Ludmilou, synové Vratislav a Spytihněv


·         zmínka z Kristiánovy legendy – první doložený kníže


·         roku 885 přijal na Velké Moravě křest


·         Budeč – křesťanský kostel

·         Václav


·         podle legend světec – idealizují ho


·         výborný bojovník, měl manželku, na jeho výchovu měla velký vliv babička Ludmila


·         28. 9. 925: Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem v Boleslavi → kritizoval ho za placení tributů franské říši, jeho krev se prý nechtěla 3 dny stáhnout do země


·         založil rotundu sv. Víta (na Pražském hradě) – Jindřich I. Ptáčník daroval kousek paže sv. Víta – předchůdce dnešní katedrály


·         ostatky uloženy v Praze – Chrám sv. Víta – Svatováclavská kaple (7 zámků – klíče arcibiskup, prezident…)

·         Boleslav I. Ukrutný


·         spojil se s Otou I. proti Maďarům – chvíli proti východofrancké říši válčil, nakonec tribut taky platil


·         za jeho vlády raženy první mince → stříbrné denáry


·         vznikl také Vyšehrad

·         Boleslav II. Pobožný


·         973: zakládá v Čechách biskupství – 1. biskup Sas Dětmar, 2. biskup Vojtěch Slavníkovec (dvakrát Čechy opustil, protože Češi byli podle něj zvrácení, vždy se vrátil, zemřel na misionářské misi v Prusku roku 997, ostatky v polském Hnězdně, nakonec u nás, světec, atribut oštěp či pádlo, evropský patron)


·         995: vyvraždění Slavníkovců a sjednocení Čech pod přemyslovskou vládu

První státní útvary u nás