První státní útvary u nás

Začneme v 7 stoletím tehdy na našem území byl francký kupec Sámo, který poprvé sjednotil slovanské kmeny proti Avarům. ·         Sámův kmenový svaz (Sámova říše) ·         jednalo se spíše o kmenový svaz, který vznik kvůli nutnosti obrany proti Avarům ·        

Problémová vyučování

Jedná se o jednu z metod výuky, která žáky vede k samostatnému uvažování a hledání co nejvíce možností řešení daného problému. Problémem rozumějte pro žáky dosud neznámou, novou situaci, se kterou si musí nějak poradit. Může se jednat jak o teoretickou a