Přestože je nezaměstnanost v České republice na nejnižším stupni, na jakém vůbec kdy byla, což je samozřejmě dobrá zpráva, i přesto se najde jen málo míst a pozic, kde mají možnost se lidé se základním vzděláním uplatnit. Začít bychom ale měli u mladé generace, protože vyhlídky na opravdu dobře placenou práci mají ti, kdo něco umí, proto je důležité neskončit pouze se základní školou, ale mít i vyšší cíle. Statistiky jasně hovoří o tom, že práci snadněji najdou lidé se středoškolským či vysokoškolským vzděláním.
děti při rybaření.jpg
Jak to vypadalo před pár lety

Nezaměstnanost lidí s nedostatečným vzděláním se před několika málo lety pohybovala kolem čtyřiceti procent. Bohužel během následujících let stále více mladých lidí po skončení základní školy v dalším vzdělání nepokračovalo, ve věku kolem dvaceti let je to desetina mladých, bohužel nemají zájem ani snahu si najít zaměstnání, bohužel ve většině případů se o to ani moc nesnaží.
Existuje řešení?

Hlavní otázkou je, jak vhodně motivovat lidé s nedostatečným vzděláním k tomu, aby pracovali a hlavně, aby vydrželi, i když se ve většině případů bude jednat o práci hůře placenou. Řešením by bylo snížení daně těmto osobám a také podpora mladých v jejich dalším vzdělávání a studiu, které by se soustředilo hlavně na učební obory.
mladý bezďák.jpg
Co je důvodem toho, že studium mladé neláká?

To, že mladí mají pocit, že si vystačí pouze se základní školou, může mít několik důvodů. Jedním z nich je ovlivňování okolím, rodinou nebo kamarády, ne každý má podporu ve studiu nebo pochází ze sociálně slabé rodiny, kdy je okolnostmi donucen postavit se až příliš brzy na vlastní nohy. Bohužel toto má za následek to, že díky neadekvátnímu vzdělání se hůře hledá práce a nemluvě o tom, jak je taková práce placena. 

Procento těch, kteří nedokončí učňák nebo střední školu bohužel stoupá, nejhůře je na tom Ústecký kraj.

Devět tříd a víc nic