Dopravní nehoda je pro každého velký zásah do života. Pokud dopravní nehodu nezpůsobíte můžete žádat o různé odškodnění. Co je k tomu potřeba?

Co je odškodnění při dopravní nehodě

Dopravní nehoda i ta nejmenší kdy dojde jen třeba k malému ťukanci je velmi nepříjemná a pro některé může znamenat i to, že přestanou řídit, protože se dostanou do takové stresové situace, že mají strach si znova sednout za volant. Bohužel kromě těchto malých nehod se stávají i ty větší, a to buď se zraněním anebo v tom nejhorším případě ke ztrátě života. U posledních dvou situací je možné vyřídit odškodnění. O co se vlastně jedná? Jedná se o odškodnění za újmu na zdraví v důsledku dopravní nehody, které je vypláceno z pojištění povinného ručení. Má tedy na něj nárok i člověk, který nemá vlastní úrazové pojištění. Na toto odškodnění má nárok pouze, ale osoba, která tuto dopravní nehodu nezavinila proto se může jednat o chodce, cyklistu, spolujezdce nebo řidiče jiného vozidla.

vozíčkář

Jaké odškodnění můžete vymáhat

Forem odškodnění při dopravní nehodě je více. Ať už se jedná už zmíněné odškodnění při újmě na zdraví, tak můžete také žádat o odškodnění například za škodu na vozidle. I na zraněná zvířata můžete uplatnit odškodnění. Co se týká zdraví tak v této sekci můžete po dopravní nehodě ještě žádat o odškodnění nemajetkové újmy. Zde spadá například strach o život nebo třeba úzkosti. Dále do zdravotní újmy patří i odškodnění, které mu se říká bolestné nebo náklady na léčbu a péči. Pokud někdo při nehodě umře mohou jeho pozůstalí žádat viníka o odškodnění jak na pohřeb, tak také vyživovací povinnost nebo proplacení útrap po úmrtí.

autonehoda

Kde vyřídit odškodnění

Jak už bylo zmíněno, tak forem odškodnění při dopravní nehodě je opravdu hodně a záleží do jaké situace jste se dostali. I když by bylo lepší, abyste toto vůbec nemuseli řešit. Pokud se tomu, ale i tak stane fungují různé společnosti, které Vám pomohou o odškodnění žádat a vyřeší k tomu všechny právní kroky.

Zažádejte si o odškodnění po dopravní nehodě