Před několika lety již odzvonilo klasické žárovce s wolframovým vláknem. Prožila ovšem úctyhodně dlouhý život přesahující 130 let a za tu dobu bylo ve světě vyprodukováno několik bilionů exemplářů. Starou „edisonovku“ s paticí E27 lze dnes opatřit maximálně jako zdroj tepelného záření pro terária a pěstování některých druhů rostlin. Na trhu je však dostatek alternativ v podobě kompaktních zářivek na bázi nízkotlakých par plynových a kovových částic, anebo polovodičového osvětlení s čipy tzv. LED diod.
Jestliže porovnáme mezi sebou dva základní modely osvětlovací techniky, se kterou se v domácnostech můžete setkat, dobereme se zajímavých výsledků:
led osvětlení.jpg

Kompaktní zářivky

Výhoda:
· Již na počátku 90. let, kdy se objevily jejich první modely na trhu, se jim začalo říkat „úsporky“, pochopitelně, že důvodem tohoto oslovení byla úspora elektrické energie ve srovnání s vláknovou žárovkou až o 70 procent.
Nevýhody:
· Na plný výkon nenabíhají okamžitě, zpravidla trvá náběh minutu až dvě minuty.
· Ve srovnání s diodami mají mnohem kratší životnost – zhruba 10 tisíc hodin, což je pětkrát méně.
· Jsou velmi citlivé na vibrace a otřesy, lze je snadno mechanicky poškodit.
· Při provozu se velmi zahřívají, což nutí konzumenty volit takový druh svítidla, který je vůči vysoké teplotě zářivky odolný.
· Luminofor na vnitřní stěně trubic obsahuje rtuť, sice relativně malé množství, které však není zanedbatelné. Z tohoto důvodu je jejich bezpečná likvidace omezena kontejnery s nebezpečným odpadem, a tudíž není příliš šetrná k životnímu prostředí.
led světlo.jpg

LED diodové osvětlení

Výhody:
· Extrémně dlouhá životnost u moderních zdrojů tohoto typu přesahující 50 tisíc hodin. Některé modely s inovovanou konstrukcí kondenzátorů v přívodním zdroji vydrží nepřetržitou provozní zátěž po dobu 100 tisíc hodin, což je desetkrát delší doba, než u kompaktních zářivek.
· Mechanická odolnost je rovněž na vyšší úrovni. LED diodová světla netrpí otřesy, snesou i hrubší zacházení a lze je nasadit i v prašném prostředí hutních průmyslových provozů.
· Pracují při velkém rozsahu teplot okolního prostředí od -40 stupňů do + 55 stupňů Celsia.
· Diody se při průchodu elektrickým proudem prakticky nezahřívají (určité teplo vydává pouze napájecí zdroj), tím pádem je lze osadit prakticky kamkoliv
· Okamžitě nabíhají na plný výkon a nevadí jim časté rozsvěcení a zhasínání.
· Nevyzařují ani UV záření, ani infračervené světelné spektrum.
Nevýhoda:
· Prozatím stále relativně vysoké pořizovací náklady. Při úspoře elektrické energie v rámci dlouhé životnosti jsou však poměrně rychle návratné a cena této osvětlovací techniky neustále klesá.

Porovnání úsporných zářivek a LED diodových žárovek