Při založení webových stránek je cílem informovat uživatele o vašich produktech a službách nebo záměru, za účelem kterého byly stránky založené. Dalším cílem je, aby se vaše stránky dostaly do přízně návštěvníků a byly viditelné.

boční nápis

Jak toho však docílit?
Rozhodně nestačí, abyste stránky jen založili a nechali napospas osudu. Možná je můžete propagovat letáky, emaily a přes sociální sítě nebo je rozeslat mezi vaše přátele, příbuzné a známé, ale pořád je to málo k tomu, aby se dostaly do povědomí širokého spektra návštěvníků.

A právě k tomu slouží optimalizace pro vyhledávač nebo také jinak označeno SEO.

Možná se setkáte s názory, které říkají, že je tento postup zcela zbytečný a přeceňovaný, ale kdo nezkusí, tak nezjistí, jaký účel má tato služba pro vaše stránky ani nebude moci porovnat rozdíl návštěvnosti před a potom.

Účelem optimalizace pro vyhledávač je tedy nastavení webových stránek tak, aby se dostaly do popředí vyhledávačů a byly k nalezení pro všechny uživatele.

hnutí stroje

Základem úspěchu jsou klíčové slova. Díky nim nemusí uživatel zadávat do vyhledávače celé věty, ale pouze hesla, které naleznou potřebné stránky a informace. Čím více přesných klíčových slov, které nejvíce vystihují váš obsah, tím vyšší šance, že vás uživatelé najdou.

Úspěch tedy znamená, že když zadáte například do vyhledávače Google klíčové slovo třeba vzdělávání a obsah vašich stránek se věnuje právě tomuto tématu nebo nabízí tyto služby a vaše stránky se objeví mezi prvními, tak optimalizace byla efektivní a dosáhli jste přesně to, co jste potřebovali.

Klíčové slovo je tedy jedním z těch kouzelných nástrojů optimalizace, které dokážou vaše stránky dostat do popředí. Vhodně zvolené a nastavené klíčové slova mají být co nejbližší obsahu vašich stránek a někdy málo znamená více.

Jak pozná vyhledávač vaše webové stránky?