Známé po celém světě

Známé po celém světě

Malé lahvičky s chemickou látkou. Poppers je slangový a všeobecně známý název pro látky, které jsou v této malé lahvičce obsažené. Jde o chemické látky jako je alkyl nitrit, butyl nitrit, isobutyl nitrit či amylnitrit. Tyto látky jsou těkavého původu, a proto se velice rychle

Vybavení šaten

Vybavení šaten

Myslíte si, že je vašim https://www.kr-vysocina.cz/podekovani-slozkam-izs-a-pracovnikum-v-nepretrzitych-provozech-za-vikendove-nazaměstnancům jedno, kde se převlékají a kde odkládají své svršky? Omyl. Všichni si přejí jediné. Chtějí mít vymezený prostor pro odkládání svých svršků a ostatních osobních věcí takový, aby měli jistotu, že nikdo nepovolaný nebude